Mindfulness Starts With the Body is een (Amerikaanse) voordracht over de wetenschappelijk onderzochte werking van het focussen op het lichaam en/of de adem. Een prachtige brug tussen 2500 jaar oude kennis en de hedendaagse technische middelen om dit te meten.