There are seven basic steps: 1. Start out with three or seven long in-&-out breaths, thinking bud- with the in-breath, and dho with the out. Keep the meditation syllable as long as the breath. 2. Be clearly aware of each in-&-out breath. 3. Observe the breath as it goes in & out, noticing whether it’s comfortable or uncomfortable, broad or narrow, obstructed or free-flowing, fast or slow, short or long, warm or cool. If the breath doesn’t feel comfortable, change it until it does. For instance, if breathing in long & out long is uncomfortable, try breathing in short & out short. As soon as you find that your breathing feels comfortable, let this comfortable breath sensation spread to the different parts of the body.

Mogelijke relaties tot het object van mindfulness(bv de ademhaling): Verlangen, in de zin van willen hebben wat er niet is. Aversie; tegenzin. Verwarring: niet precies weten wat er gaande is. Gelijkmoedigheid.Deze "antwoorden/inzichten", zijn mogelijk als je de vraag stelt: wat is mijn relatie met het object van mindfulness; wat is mijn houding ten opzichte van het object van aandacht. In Engels: 1) Greed 2) Aversion 3) Delusion 4) Balance of mind (= calm ; equanimity ; curiousity)

Wat is mindfulness en wat heb je eraan?

Mindfulness is een normale, natuurlijke eigenschap van ons brein, om zich bewust te zijn van het bewustzijn. De eigenschap die het mogelijk maakt te weten, dat je iets weet. Bijvoorbeeld weten dat je denkt, weten dat je voelt, ruikt, hoort. Mindfulness is te trainen, te ontwikkelen, door er mee bezig te zijn. Die ontwikkeling gaat ook vanzelf, net zoals een spier die vanzelf sterker wordt, als je hem veel gebruikt.

Mindfulness Starts With the Body is een (Amerikaanse) voordracht over de wetenschappelijk onderzochte werking van het focussen op het lichaam en/of de adem. Een prachtige brug tussen 2500 jaar oude kennis en de hedendaagse technische middelen om dit te meten.


Mantra meditatie is meditatie waarbij de herhaling van een geluid, woord, zin of affirmatie het object van de meditaie vormt. De mantra wordt hardop uitgesproken, gezongen (chanten) of in gedachten moeiteloos herhaald.

Mantra meditaties helpen de gedachtestroom te obeserveren en geleidelijk aan tot rust te brengen. In sommige stromingen is het zelfs het doel om 100% gefocussed te zijn op de mantra, waardoor een toestand van samadhi bereikt wordt.