Mindfulness Starts With the Body is een (Amerikaanse) voordracht over de wetenschappelijk onderzochte werking van het focussen op het lichaam en/of de adem. Een prachtige brug tussen 2500 jaar oude kennis en de hedendaagse technische middelen om dit te meten.


Wat is mindfulness en wat heb je eraan?

Mindfulness is een normale, natuurlijke eigenschap van ons brein, om zich bewust te zijn van het bewustzijn. De eigenschap die het mogelijk maakt te weten, dat je iets weet. Bijvoorbeeld weten dat je denkt, weten dat je voelt, ruikt, hoort. Mindfulness is te trainen, te ontwikkelen, door er mee bezig te zijn. Die ontwikkeling gaat ook vanzelf, net zoals een spier die vanzelf sterker wordt, als je hem veel gebruikt.

Mantra meditatie is meditatie waarbij de herhaling van een geluid, woord, zin of affirmatie het object van de meditaie vormt. De mantra wordt hardop uitgesproken, gezongen (chanten) of in gedachten moeiteloos herhaald.

Mantra meditaties helpen de gedachtestroom te obeserveren en geleidelijk aan tot rust te brengen. In sommige stromingen is het zelfs het doel om 100% gefocussed te zijn op de mantra, waardoor een toestand van samadhi bereikt wordt.